okładka
Matematyka Poglądowa to czasopismo środowiskowe.

Służy wymianie poglądów i koncepcji dotyczących upowszechnienia 

matematyki wśród pracowników naukowych reprezentujących

różne dyscypliny naukowe, przedstawia matematykę w kontekście

całokształtu historii, cywilizacji i kultury.

Teksty zamieszczane są w Matematyce Poglądowej na zasadzie 

preprintów.

Matematyka Poglądowa
jest kontynuacją zeszytów Matematyka–

Społeczeństwo–Nauczanie
, które towarzyszyły Szkołom

Matematyki Poglądowej
organizowanym przez Ośrodek Kultury

Matematycznej. OKM to nieformalna organizacja powołana do życia

w Siedlcach w grudniu 1987 roku przez matematyków, naukowców,

pracowników uczelni z 11 ośrodków w całym kraju. Pod adresem

www.smp.uph.edu.pl można znaleźć więcej informacji na temat historii

OKM oraz numery 1–51 MSN.


Aktualne numery Matematyki Poglądowej można nabywać podczas Szkół

lub drogą korespondencyjną, przesyłając zamówienie na adres redakcji. Zamówienie może

też być ciągłe, czyli dotyczyć wszystkich kolejnych numerów; można zamawiać również

zeszyty Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie od numeru 1 począwszy (do wyczerpania

zapasów). Zamówione numery przesyłamy za zaliczeniem pocztowym.


ISSN: 2354-0362

Język publikacji: polski

Częstotliwość: 1 raz w roku

Redaktor naczelny: Agnieszka Prusińska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)