okładka
Matematyka Poglądowa to czasopismo środowiskowe. 

Służy wymianie poglądów i koncepcji dotyczących upowszechnienia matematyki wśród pracowników naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawia matematykę w kontekście całokształtu historii, cywilizacji i kultury. Teksty zamieszczane są w Matematyce Poglądowej na zasadzie preprintów.

Matematyka Poglądowa
jest kontynuacją zeszytów Matematyka–Społeczeństwo–Nauczanie, które towarzyszyły Szkołom Matematyki Poglądowej organizowanym przez Ośrodek Kultury Matematycznej. OKM to nieformalna organizacja powołana do życia w Siedlcach w grudniu 1987 roku przez matematyków, naukowców, pracowników uczelni z 11 ośrodków w całym kraju. Pod adresem www.smp.uph.edu.pl można znaleźć więcej informacji na temat historii OKM oraz numery 1–51 MSN.


Aktualne numery Matematyki Poglądowej można nabywać podczas Szkół lub drogą korespondencyjną, przesyłając zamówienie na adres redakcji. Zamówienie może też być ciągłe, czyli dotyczyć wszystkich kolejnych numerów; można zamawiać również zeszyty Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie od numeru 1 począwszy (do wyczerpania zapasów). Zamówione numery przesyłamy za zaliczeniem pocztowym.
ISSN: 2354-0362


Język publikacji: polski

Częstotliwość: 1 raz w roku

Redaktor naczelny: Agnieszka Prusińska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)